Over 1200 new payroll runs

14/01/2015
Over 1200 new payroll runs

In 2014 Exacta Services increased our pay roll runs by 1200 per month.

«For vår del er lønn et eget fagområde og de som jobber på vår lønnsavdeling jobber kun med lønn- og HR-spørsmål. Tilbakemeldingen fra våre kunder er at de føler seg godt ivaretatt og at våre ansatte innehar god kompetanse. Høy kompetanse og god kundeservice er nok en stor del av årsaken til økningen», sier nestleder Rune Slåttland.

– For us payroll is an important field of work and the employees in our divison for payroll work solely on wage/HR related matters. The feedback from our customers is that they feel well taken care of and that our employees hold great expertise. Top skills and customer service are probably important reasons for the increase, says COO Rune Slåttland.

Facts about the payroll divison:

  • 4 employees
  • Specialized in payroll and HR
  • Fully digital systems for payroll, travel expenses and employee scheduling
  • Possibilties for full monitoring of sick leave, OTP, insurance etc
  • Fully integrated for A-melding
  • Over 3500 workers receive their payroll each month

If you want to know more about our payroll division and the services we can offer, contact Rune Slåttland at rune@exacta.no or have a look at our company website www.exactaservices.no.