Heiene Regnskap AS har blitt en del av Exacta-gruppen

Eier og daglig leder i Heiene Regnskap AS, Ingvild Heiene gikk dessverre bort i starten av juli. Det har i løpet av sommeren derfor vært arbeidet med å få på plass en best mulig løsning for både kunder og ansatte.

Heiene Regnskap AS blir nå en del av Exacta-gruppen som har ansatte med høy kompetanse og lang erfaring innenfor bransjen. Exacta AS har kontorer i Oslo og på Kongsberg, og vil bidra med ressurser inn i Heiene Regnskap AS for å få alt ajour for kundene.

Heiene Regnskap AS vil fortsette som eget selskap med de samme ansatte og de samme gode relasjonene som før.

Ressurspersoner i Exacta AS vil ta kontakt med aktuelle kunder så snart som mulig for å finne ut av regnskapsstatus.

Og er du en av de kundene som ikke har fått sendt inn skattemelding eller årsregnskap i løpet av sommeren, kan vi opplyse om at vi har vært i kontakt med Skatteetaten og Brønnøysundregistrene for at de kundene dette gjelder ikke skal bli belastet med gebyrer.

Exacta AS ser fram til å bygge videre på de gode verdiene til Heiene Regnskap og bidra til at deres kundeforhold blir best mulig ivaretatt.

Dersom du har spørsmål, er det bare å ta kontakt med ny daglig leder i Heiene Regnskap AS, og nestleder i Exacta AS, Hans Stenerud på telefon eller e-post. Se kontaktinformasjon under.

 

For mer informasjon, kontakt:

Hans Stenerud

DAGLIG LEDER - HEIENE REGNSKAP AS
Autorisert Regnskapsfører
E-post: hans.stenerud@exacta.no
Telefon: +47 958 11 647

Om Exacta

Exacta AS er et økonomi- og regnskapsbyrå med hovedkontor i Kongsberg og avdelingskontor i Oslo.

Exacta AS har datterselskaper i Danmark, Sri Lanka og samarbeidspartner i Sverige. Selskapet har 24 ansatte fordelt i Kongsberg og Oslo. Gruppen har totalt 41 ansatte i Norge og 65 ansatte utenfor Norge.

Exacta AS ligger langt fremme i utviklingen av nye digitale løsninger både internt i egne selskaper og for våre kunder. Exacta AS søker hele tiden å være i front av utviklingen.