Internasjonalt samarbeid

Exacta AS kan med sitt datterselskap i København – ProAccount Aps, samarbeidspartner i Stockholm og Helsinki kunne bistå sine kunder med etableringer, regnskapsarbeid, årsregnskaper, rapportering til myndigheter og andre oppgaver dersom de er eller ønsker å etablere seg i disse landene.  Dette gjør at du som kunde vil få en enhetlig løsning for dine selskaper.

Kunder i Danmark, Sverige og Finland vil også kunne dra nytte av vår erfaring med å bruke Exacta AS for deres virksomhet i Norge.

Exacta AS har meget gode relasjoner til næringsforeninger i de enkelte land som kan være gode oppstarts hjelpere.

Exacta AS kan via sine gode kontakter være behjelpelig med å skaffe regnskapsbyråer i andre land.