Våre tjenester

Autoriserte regnskapsførere med kundefokus

Exacta AS har flere team av svært kompetente og autoriserte regnskapsførere. Våre team sørger for at du får etablert gode, kostnadseffektive regnskapssrutiner, og er aldri vanskelige å spørre når du lurer på noe innen regnskap og økonomi. Lønn og HR blir et stadig mer komplisert fagområde, der lover og regler endrer seg kontinuerlig. Derfor har vi også etablert en egen lønnsavdeling med spesialister på lønn og HR.

Regnskap og årsoppgjør
Regnskap for kjeder
Lønn & HR
Faktura og logistikk
Økonomistyring
Våre løsninger