Rådgiving

Exatcta AS har en stab av svært erfarne og dyktige medarbeidere. I tillegg har vi fordelen av å kunne trekke på kompetansen i våre søsterselskaper og hos våre strategiske samarbeidspartnere både i Norge og andre land (se internasjonalt samarbeid). Gjennom etableringen av vårt søsterselskap Bedriftsplassen AS – som er et rendyrket rådgivningsselskap – har  Perpetua-gruppen styrket sin totale rådgivningskompetanse og -kapasitet ytterligere. Totalt sett gjør dette oss i stand til å yte våre kunder relevant bistand og rådgivning, uansett hvilken fase, problemstilling eller situasjon bedriften befinner seg i.

Bred rådgivningskompetanse

Vi har rådgivningskompetanse innenfor de fleste relevante fagområder og problemstillinger, enten de er av finansiell, økonomisk, juridisk eller teknologisk art. Vi kan f.eks. bistå med utvikling av økonomiske driftsplaner, valg av ERP-systemer, omstruktureringer, GDPR, HR, kjøp eller salg av bedrifter eller generasjonsskifter.

Som kunde i Exacta AS vil vi alltid sørge for at du har god tilgang til personeer med høy kompetanse innenfor de fagområdene du til enhver tid trenger råd.