Regnskap for kjeder

Kjedespesialist

Exacta AS fører regnskap for flere kjeder.  Og gjennom våre effektive systemer og etter hvert betydelige erfaring og kompetanse på kjededrift, kan vi tilby dette til meget konkurransedyktige priser. Av erfaring vet vi likevel at det aller viktigste er å utvikle effektive rutiner og en “skreddersydd” oppfølging som er tilpasset den enkelte bransjens særegenhet og den enkelte kjedes spesielle behov og ønsker.

Svært konkurransedyktige betingelser
Gjennom god kompetanse og satsningen på fremtidsrettede og innovative digitale løsninger, har vi utviklet  profesjonelle lønns- og regnskapstjenester som i dag gjør oss i stand til å betjene kjeder i alle bransjer og størrelser til svært konkurransedyktige betingelser.

Innovative digitale løsninger
Våre tekniske løsninger gjør at vi er fullstendig stedsuavhengige. Det gjør at vi i dag kan levere våre tjenester effektivt og sømløst til kjedebutikker over hele Norge.

Kompetanse og fleksibilitet er viktig
Ingen kjeder driftes helt likt så vi designer løsninger ut i fra hvilke behov den enkelte kjede har. Dette gjelder ikke bare de tekniske løsningene, men også hvilken kompetanse kjeden trenger. Alle våre kjedekunder har sine egne team hos oss som er spesialisert på regnskap og lønn innenfor den aktuelle bransjen. Vi kombinerer det beste innen teknologi med den beste menneskelige kompetansen tilpasset til din kjede.

Forutsigbarhet og trygghet
Gjennom leveringsdyktighet, tilstedeværelse og kompetanse skal vi levere trygghet og forutsigbarhet til våre kunder. Våre digitale løsninger skal være enkle å bruke og lette å forstå. Våre prismodeller skal gi forutsigbarhet, trygghet og verdiopplevelse.