Prisstruktur

Regnskapspriser
Ved å bruke våre digitale, automatiserte løsninger vil du som kunde få lave regnskapskostander.  Vi har faste priser på ferdig bokførte bilag via vår skybaserte Digital Accounting (DA) løsning (se egen prisliste).

Bilagene sendes inn via epost direkte fra leverandør til DA, du som kunde attesterer bilaget via web på PC, mobil eller nettbrett og bilaget blir bokført og oppdatert i vår regnskapssystem. 

For dette betaler du som kunde kr 23,50 pr. inngående faktura.

For føring av manuelle bank-/utgående faktura bilag er prisen kr 16,- pr. bilag.

Ved å bruke denne løsningen blir alle dine bilag elektronisk lagret som gjør at du kan søke opp bilaget elektronisk via web på PC, mobil eller nettbrett.  Du vil også kunne hente ut rapporter på samme måte.

Øvrig regnskapsarbeid kan vi utføre enten til avtalt fastpris eller på timebasis. 

Lønnskjøring
Lønnskjøring inkl. A-melding pr. ansatt/lønnslipp er:

  • kr 213,- (1-15 ansatte)
  • kr 188,- (16-40 ansatte)
  • kr 173,- (> 40 ansatte)

Prisene er basert på et beregnet gjennomsnittlig sykefravær på 5%.

PS! Ved bruk av Tamigo Vaktplan-system (for de det passer for å bruke dette) vil prisen være kr 120,- pr. ansatt/lønnsslipp.

Øvrige arbeid belastes pr. time, og det er egne priser på reiseregningssystemer.  GDPR-pakker kommer også utenom.

Årsoppgjør og skattepapirer
Faktureres etter medgått tid.

Øvrige tjenester
Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat og tilbud.