Oppdragsbetingelser

Her kan du laste ned norsk versjon av våre Standard oppdragsvilkår for regnskapsoppdrag.

Please download English version of our Standard Terms of Engagement for Accounting Assignments.